Тили: арабчаКыргызчаКытай (жөнөкөйлөтүлгөн)орусча
тел: + 971 4 3233 609
орду
Аянт өлчөмдөрү
баа

Дубай эмиратынын Список

14 Дубай эмиратынын-жылы ипотека жөнүндө мыйзам No. (2008)
БИЗ, Мухаммад ибн Рашид Ал-Мактум Дубай Кандатимэ
жылдын 5 Мыйзамынын No. 1985 назарын алуу менен жарандык бүтүмдөрдү байланыштуу, кийин; каржылык эркин экономикалык зоналардын байланыштуу 8 Мыйзамынын No. 2004; Мыйзам No. 7 боюнча 2006 Дубай эмиратынын кыймылсыз мүлк каттоо жөнүндө;
Жобо 3 эмес-UAE жараны болгон аймактарды белгилөө Дубай эмиратынын менен Freehold мүлктү менчиктей алат 2006;
Мыйзам No. Дубай эмиратынын эсеп кыймылсыз мүлктү өнүктүрүү ишеним жөнүндө 8 боюнча 2007;
Мыйзам No. Дубай эмиратынын биргеликте таандык касиеттери менчик боюнча 27 боюнча 2007; жана
Дубай эмиратынын Убактылуу кыймылсыз мүлк каттоону жөнгө салуучу 13 Мыйзамы No. 2008
төмөнкүдөй мыйзамды чыгарат:
Биринчи бөлүм
Аныктоо жана Жалпы жоболор

-Берене (1)

Ушул Мыйзам "14 Мыйзамы No. (2008) Дубай эмиратынын ичинде ипотекага тууралуу" деп аталат.
Аныктама

-Берене (2)

Эгерде контексттен башкача келип чыкпаса Төмөнкү сөздөр жана сөз айкаштары, алардын карама-каршы чыгып, төмөндөгүдөй мааниге ээ:
эмират: Дубай Эмират.

Бөлүм: Жерлердин жана касиеттерин бөлүмү.

башчысы: Бөлүмүнүн башчысы.

Кыймылсыз мүлк: Жер жана зыян же өзгөртө азап эле олку-солку болбойм, аны куруп туруктуу түзүмдөр.

Кыймылсыз мүлк бирдиги: алыш-планын көрсөтүлгөн ар кандай бөлүмдөрүнүн, анын ичинде менчик бөлүнөт бөлүгү.

Real Estate кароо: Менчик кыймылсыз укуктарын күнгө чейин-деп жазып камсыз бөлүмүнүн документтердин топтому жазуу же электрондук түрүндө сакталат.

Убактылуу Real Estate кароо: Бөлүмүндө жазуу же электрондук түрүндө сакталган документтердин топтому мүлктү сатып алуу-сатуу жана башка ченемдик укуктук мүнөздөгү алыш-планына карата бардык келишимдер турган кыймылсыз мүлк реестринде өткөрүп берүүгө чейин биринчи жолу жазылган.

Ипотека: Мүлктүн наркынан, кайда жана кимдин карамагында менен кредитор, ал карыздарды жоюу менчик же менчик бөлүмүнүн үстүнөн коопсуздукка ээ, алдыда кезектеги кредиторлордун жана төмөнкү кредиторлорго даражалуу турган келишим.

күрөө: алыш-план сатылган деп белгиленет жана кыймылсыз мүлктү каттоо же убактылуу кыймылсыз мүлк катталган менчик ээси менен түзүлгөн соода-сатык келишими боюнча менчик же укук ээси менен-зи же жеке укуктун ээси каттайт.

күрөө: үстөктөрүн же мыйзам күчүнөн бар менчик коопсуздугуна каршы күрөө акча карыз кредитор.

-Берене (3)

Ушул Мыйзамдын жоболору карызы үчүн күрөө катары менчик жана мүлк бирдигин ипотекасына карата да колдонулат. Бул карыздын бир менчик алыш-план саткан катары белгиленген ашуун-ги же жеке укугу анда менчик же толук кызыкчылык үстүнө бүтүндөй же укугу менен акысыз камсыз кылынат, жокпу, эч кандай мааниге ээ эмес.

-Берене (4)

Күрөө кармоочу / кредитор банк, БАЭ менчик каржылоону камсыз кылуу үчүн ОАЭ Борбордук банкы менен тиешелүү түрдө уруксат берилген жана катталган компания же каржы институту болуу керек.

-Берене (5)

1. Күрөөгө коюлган мүлк же мүлк бирдигинин, ошол эле тескөөгө кызматта ээси болушу керек. 2. Эгерде күрөө берүүчү карыз үчүн ипотекалык ишке зи карыз же кепил боло алат. 3. Макалалар 22, 23 жана ушул Мыйзамдын 24 эске алуу менен, мүлккө же мүлк бирдигинин бир Ипотека үстөктөрүн же мыйзам күчүнөн өчүрүп-план бар көрсөтүлүшү керек Ипотека жүргүзүлөт.
4. А күрөөгө коюлган жалгыз мүлккө же туура маанайда болгон жөндөмдүү болгон менчик бөлүмүнүн аркылуу түзүлүшү мүмкүн.

-Берене (6)

А күрөөгө коюлган, анын ичинде менчик же мүлк бирдигине бардык буюмдарды имараттарды, өсүмдүктөрдүн, дайындалган / бөлүп касиеттери жана Күрөө келишими кийин жасалган ар кандай жакшыртуу кирет.

-Берене (7)

1. А Ипотека туура эмес болсо, аны департаменти менен катталган жана тескерисинче эч кандай макулдашуу жокко эсе болуп саналат.
2. Күрөө кармоочу, эгерде тараптардын макулдашуусу боюнча башкача каралбаса, келишим боюнча чыгымдарды тартат.

-Берене (8)

1. Ипотека арыз департаменти менен берилет жана төмөнкү маселелер, анын ичинде ар кандай болсо, зи боюнча Күрөө кармоочу менен күрөө берүүчү же гарант тарабынан кол коюлууга тийиш:
а) менчик менен байланышкан бардык маалымат
б) менчик баасы
с) карызынын баасы
г) Кредиттөө мөөнөтү
д) жашаган жана жашаган жерин, анын ичинде зи менен күрөө берүүчүсү күрөө кармоочунун жеке маалымат жана кепилдиги болуп саналат.
2. ипотека келишими иши, ъыртылып тийиш кылынышы мүмкүн болгон, бөлүм жана кыймылсыз мүлк реестринде катталган же убактылуу Real Estate реестрге стандарттуу түрүн пайдалануу менен кол коет. Ипотеканын рейтингинде каттоо анын датасы менен аныкталат.
3. Бөлүм Макулдашуучу Тараптардын компетенттүү кызмат адамынын колу жана бөлүмүнүн мөөрү ипотекалык кагазын берүүгө милдеттүү.
4. ипотекалык жосундар, электрондук түрдө жана жазуу түрүндөгү күрөөлүк негиздер сыяктуу эле далил катары жол бар болушу мүмкүн.

-Берене (9)

Ипотека кесепетинен же бир карыз ипотекалык аягында убада камсыз кылууга тийиш.

экинчи бөлүм
Ипотеканын Юридикалык Effects

-Берене (10)

Эгерде күрөө берүүчү сатып, белек же башкача Күрөөгө коюлган мүлк бирдигинин же мүлктү тескөөгө же басып алууга макулдук берүү жөнүндө күрөө кармоочу менен субъекттин макулдугу болмоюнча Күрөөгө коюлган мүлк бирдигине же менчик ашык-ги же жеке укугу эч кандай укугу түзүүгө тийиш эмес күрөө келишими боюнча күрөөгө коюлган милдеттери. Күрөө кармоочу күрөө жөнүндөгү келишимде ошол милдеттенмелери боюнча күрөө берүүчүнүн жана укук мураскерине биргелешкен жоопкерчилик каралышы мүмкүн.

-Берене (11)

күрөө келишими боюнча күрөө кармоочунун күрөө берүүчү берене белгиленген мөөнөттө ипотекалык карызын төлөбөсө Күрөөгө коюлган мүлккө карата менчик же күрөөгө коюлган мүлктү сатуу үчүн белгиленген кадамдарды эске албастан камсыз бере турган болсо, анда күрөөгө коюлган жарактуу деп эсептелинет, бирок эки учурда пункт эч нерсеге татыбас бүтүм. кийинки келишимге киргизилген болсо, шарты да жараксыз болуп саналат.

-Берене (12)

Күрөө, анын күрөөгө коюлган мүлктү башкаруу жана карызды төлөө аткарбагандыгы үстүнө ачык тооруктарда өндүрүп жана сатып чейин, анын түшүмүн жана кирешени алуу укугуна ээ.

-Берене (13)

жоголуп кетүү же бузулуу күрөөгө коюлган мүлккө пайда болсо, Ипотека shallattach мүлктү алмаштыруу жана күрөө, анын кезектүүлүк тартибинде ошол каражаттардын анын доо жаап алат.

-Берене (14)

карыз гана күрөөгө коюлган кыймылсыз мүлктүн эсебинен, ошондой эле натуралай кепили күрөөгө коюлган мүлккө карата ал күчүнө киргенге чейин, карыз тараптын мүлкүнүн каршы жардам сурап кайрылуу мүмкүн эмес болушу мүмкүн.

-Берене (15)

1. Күрөө карыз тараптын макулдугу боюнча өзүнүн укугун өткөрүп бериши мүмкүн. тапшырма иш башкармалыгы менен катталууга тийиш.
2. Күрөө кармоочу / кредитор, ал карыздын наркына чейин, ошол эле менчик коопсуздук кызыкчылыктары бар башка бир кредиторго анын Ипотеканын наамын алат.

-Берене (16)

А Ипотека эгерде мыйзамда же келишимде башкасы каралбаса, күрөө келишиминде көрсөтүлгөн гана суммасын камсыз кылат.

-Берене (17)

бир Ипотеканын наамы боюнча бөлүмү менен катталган ылайык сериялык номери менен аныкталат. учурда бир нече өтүнмөлөр бир эле карызкорго карата ошол эле учурда ипотекалык каттоодон берилет жана ошол эле менчик үстүнө, Пушкина, ошол эле санына жана кредиторлор торуктан түшкөн каражатты бөлүштүрүү бирдей жетүүгө тийиш боюнча катталууга тийиш.

-Берене (18)

Күрөөгө / кредитор байланыштуу ээлеген ылайык анын доо төлөмдү алуу үчүн ээ болгон кандай болбосун адамдын колуна салып күрөөгө коюлган кыймылсыз мүлктүн артынан мүмкүн. Бир адам мүлккө ээ, ал мүлк үчүн күрөөгө коюлган же менчик үстүнөн кайсы болбосун башка укук тү- зи же жеке укугуна ээ кийин наамга ээ болсо, таанылат.

-Берене (19)

карыз төлөнөт чейин жакшы абалда, күрөө берүүчү күрөөгө коюлган кыймылсыз мүлктүн кепилдик, аны сактап калат. Күрөө кармоочу кепилдик кандайдыр бир кем-каршылык жана өз укуктарын коргоо үчүн укуктук иш-аракеттер зарыл, ошону менен күрөөгө коюлган келген чыгымдарды өндүрүп ала алат.

-Берене (20)

А Күрөө менен камсыз кылынган карыздан кутулуу жолу менен токтотулат.

Үчүнчү бөлүм
Атайын Ипотекалык

-Берене (21)

Эгерде келишимде башкача каралбаса, бир Musataha ээси иштеп турган жерди ипотекага берүүгө укугу бар эле Musataha мөөнөт ичинде имараттарды жана өсүмдүктөр ипотекага мүмкүн.

-Берене (22)

10 жана 99 жашка чейинки мөөнөткө usufruct же узак мөөнөттүү ижарага ээси usufruct же узак мөөнөттүү ижарага мөөнөткө менчик же менчик бөлүмүнүн кызыкдар ипотекалык мүмкүн.

-Берене (23)

А Ипотека укуктарын ашуун musataha, usufruct же узак мөөнөттүү ижарага токтотот жана карыз күрөө менен камсыз кылынган же musataha, usufruct же узак мөөнөттүү ижара аракеттенген мөөнөт өткөндөн кийин кайтарып берүү боюнча реестринен алып салынсын.

-Берене (24)

Бул бирдик же менчик департаменти тарабынан колдоого Убактылуу Кыймылсыз мүлк реестринде катталган шартта карыз мүлк бирдиктеринин же менчик же курулуп жатат план-сатылат деп белгиленген сатып камсыз кылып эле ипотекага берүүгө мүмкүн.

төртүнчү бөлүм
Күрөөгө коюлган мүлккө карата өндүрүп алуу өндүрүшү

-Берене (25)

карызды төлөө боюнча белгиленген же мөөнөтүнөн мурда төлөө статусун берүү шарты аткарылышы боюнча аткарбаган учурда, күрөө кармоочу / кредитор же анын жалпы же жекелик мураскери күрөөгө коюлган мүлк же мүлктүк Unit 30 күн ээ болгон карыз же адамды камсыз кылууга тийиш аркылуу байкап аткаруу ишин баштоону нотариус.

-Берене (26) зи күрөө / карыз тарап же анын жалпы же жекелик мураскери же кепил болгон мурунку беренеде белгиленген мөөнөттө ипотекасын төлөш үчүн бербесе, аткаруу соттойт, күрөө кармоочу / кредитор үчүн суроо-талабы боюнча күрөөгө коюлган мүлккө карата тиркеме ушунчалык бул департаментинин колдонулуучу жол-жоболорго ылайык ачык соодада сатылган болот.

-Берене (27)

Ал көрсө, мурунку-беренесине, аткаруу, сот, зи карыз же гарант өтүнүчү боюнча, 60 чейин күн ачык соодада сатуу мөөнөтүн жылдыруу мүмкүн жана бир гана жолу Subject:
Бул мезгил ичинде берилген болсо) күрөө / зайымчынын карызын төлөй албай калат.
б) күрөөгө коюлган мүлк же мүлктүк бөлүмүнүн сатуу карыз олуттуу зыян алып келиши мүмкүн.

-Берене (28)

Макалалар 25, 26 жана ушул Мыйзамдын 27 эске алып, белгиленген мөөнөттө карыз төкпөсө күрөөгө коюлган кыймылсыз мүлктүн тиешелүү аяктагандан кийин 30 күндүн ичинде департаментинин колдонулуучу жол-жоболорго ылайык ачык соодада сатылган жок кылат мезгил да макалада айтылган.

-Берене (29)

зи карызкор же кепил болгон датага чейин күрөө менен камсыз болгон карызы жана анын ancillaries тиешесин алат.

-Берене (30)

Күрөө талаптары / кредиторлор Ипотекалык баары бир күнү катталган болсо да, менчик бөлүмүнүн же мүлктүн баасын же кезектүүлүк тартибинде алмаштыруучу каражаттардын эсебинен жүргүзүлөт. сатуудан түшкөн Кредитордун талап жабуу үчүн жетишсиз болсо, анда, мисалы, кредитор карызкордон айырмасын мүнөзгө ээ болушу мүмкүн.

Бешинчи бөлүм
Корутунду жоболор

-Берене (31)

Жарандык жылдын бүтүмдөр Code (5 Мыйзамынын No. 1985), жана Жарандык кодекс (11 боюнча Federal Code No. 1992) жок кылуу ушул Мыйзамдын кабыл алынат, ал үчүн ар бир заттын колдонулат.

-Берене (32)

жайлык жана турак жай максаттары үчүн менчик мамлекет тарабынан жарандарга жана ушундай сыяктуу адамдарды БАЭ берилген ушул Мыйзамга ылайык алынып салынган жана аны ишке ашыруу боюнча Башкаруучу колдонулуучу буйруктардын жана тескемелеринин жана чечимдерге жетүүнү тийиш.

-Берене (33)

Ушул Мыйзамга ылайык тиешелүү түрдө катталган Ипотека иштери үчүнчү тараптар үчүн милдеттүү болгон.

-Берене (34)

Бөлүмүнүн башчысы, ушул Мыйзамды ишке ашыруу үчүн зарыл болгон чечимдерди чыгарат.

-Берене (35)

Ушул Мыйзам расмий бюллетенде жана жарыялангандан кийин таасир 60 күн көрөт жарыяланат.
Мухаммад ибн Рашид Ал-Мактум
БАШЧЫСЫ Дубайдын

14th август 2008 боюнча Дубайда Чыгарылган
13 Шабан 1429 Хиджра