Jezik: arabskoSloveneChinese (Simplified)Ruski
Telefon: +971 4 3233 609
lokacija
Velikosti območij
Cena

Zakon št. (9) zakona o predregistraciji 2009

Mi, Mohamed Bin Rashid Al Maktoum, vladar Dubaja,

Ob upoštevanju zakona št. (8) 2007 v zvezi z deponiranimi računi nepremičninskega razvoja v emiratu Dubaj;

Zakon št. (16) 2007 o ustanovitvi regulativne agencije za nepremičnine; in

Zakon št. (13) 2008, ki ureja začasni register nepremičnin v emiratu Dubaj (v nadaljnjem besedilu: prvotni zakon)

Izdaja naslednji zakon:

Člen (1)

Členi (2) in (11) prvotnega zakona se nadomestijo z naslednjimi besedili:

Člen (2)

Razen če kontekst zahteva drugače, ima vsaka od naslednjih besed in izrazov pomen, kot je določen nasproti njega:

Emirate: emirat DubajOddelek: deželnega oddelka

Agencija: Agencija za regulacijo nepremičnin

Register nepremičnin: register nepremičnin, ki ga vodi oddelek

Interim Real Estate Register: niz dokumentov, ki so izdelani ali se vodijo v pisni ali elektronski obliki v elektronskem registru, ki ga vodi oddelek, v katerem se zabeležijo pogodbe o prodaji nepremičnin in drugi pravni posli zunaj načrta pred prenosom v register nepremičnin.

Lastnina: zemljišče in stalno poslovno enoto, zgrajeno na njej ali katero koli od njih.

Enota za nepremičnine: vsak določen del nepremičnine, vključno z vsemi določenimi odseki iz načrta.

Prodaja po načrtu: prodaja določenih nepremičninskih enot, ne glede na to, ali so bile izvedene ali niso bile dokončane

Glavni razvijalec: kdor ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti razvoja nepremičnin v Emiratu in prodajo nepremičninskih enot tretjim osebamPodprojekt: kdor v okviru dogovora med njimi razvije del razvoja, ki pripada Master Developerju.

Posrednik: kdor opravlja dejavnost posredovanja nepremičnin v skladu z Uredbo št. (85) 2006 o registru posrednikov pri prodaji nepremičnin v emiratu DubaiZadevni organi: pristojni organi za licenciranje ali registracijo nepremičninskih projektov v Emiratu.

Člen (11)

1) V primeru, da kupec ne izpolni pogojev pogodbe o prodaji nepremičninske enote, sklenjene z razvijalcem, mora razvijalec o tem obvestiti oddelek. Oddelek mora naročniku, ročno, s priporočeno pošto ali elektronsko pošto, poslati 30-dnevno obvestilo, da izpolni svoje pogodbene obveznosti.

2) Če kupec ob koncu odpovednega roka, določenega v prejšnjem odstavku, ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti, veljajo naslednje določbe:

  • V primeru, da je izvajalec izpolnil vsaj 80% projekta, lahko razvijalec obdrži plačane zneske in od kupca zahteva poravnavo preostalega zneska pogodbene cene. Če to ni bilo mogoče, lahko izvajalec zahteva, da se nepremičnina proda na dražbi, da se zberejo preostali zneski, ki so ji dolgovani.
  • V primeru, da je izvajalec izpolnil vsaj 60% projekta, lahko izvajalec prekliče pogodbo in odšteje do 40% od nakupne cene enote nepremičnine, določene v pogodbi.
  • V primeru projektov, kjer je gradnja pohvaljena, vendar ni dosegla 60%, lahko izvajalec prekliče pogodbo in odšteje do 25% od nakupne cene enote nepremičnine, določene v pogodbi;
  • V primeru projektov, pri katerih se gradnja še ni začela zaradi razlogov, na katere ni odgovoren razvijalec, brez kakršnekoli malomarnosti ali opustitve, lahko izvajalec prekliče pogodbo in odšteje do 30% skupnih zneskov, ki jih plača kupec.

3) Za namene odstavkov (c) in (d) te klavzule 2 se izraz "gradnja" nanaša na primere, ko je mesto projekta predano izvajalcu in so se gradbena dela začela v skladu z odobrenimi načrti. zadevnih organov.

4) Za namene odstavkov (b), (c) in (d) predhodne klavzule mora nosilec projekta vrniti dolgovane zneske kupcu v obdobju, ki ne presega enega leta od datuma preklica ali v obdobju, ki ni daljše od šestdeset od dneva nadaljnje prodaje enote za nepremičnine, kar nastopi prej.

5) Ne glede na določbe klavzul 1 in 2 tega člena se lahko Agencija po utemeljenem poročilu odloči, da prekliče nepremičninski projekt, v katerem primeru mora razvijalec kupcem vrniti vse zneske, ki so jih plačali v skladu z določbami. zakona št. (8) 2007 v zvezi z deponiranimi računi nepremičninskega razvoja v emiratu Dubaj.

6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za pogodbe o prodaji zemljišč, kjer prodaja ni bila izvedena zunaj načrta, saj jih urejajo določbe iz pogodbe, sklenjene med pogodbenicama.

7) Določbe tega člena se uporabljajo za vse pogodbe, sklenjene pred začetkom veljavnosti tega zakona.

Člen 3

Ta zakon se objavi v Uradnem listu in začne veljati z dnem objave.

Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
Vladar Dubaja

Izdano v Dubaju na 12 April 2009
Ustreza 16 Rabi II 1430H